4 قدم مدیریت زمان برای دو برابر کردن کارآمدی در محل کارتان آیا تا به حال به خودتان گفته‌اید : “من نمی‌توانم هیچ‌کاری را در محل کار تمام کنم”؟ 75 درصد از زمانی که در محل کار هستید