نویسنده: مهدی سجادیان

7 posts
Leave a comment 4 قدم مدیریت زمان برای دو برابر کردن کارآمدی در محل کارتان Leave a comment

4 قدم مدیریت زمان برای دو برابر کردن کارآمدی در محل کارتان

4 قدم مدیریت زمان برای دو برابر کردن کارآمدی در محل کارتان آیا تا به حال به خودتان گفته‌اید : “من نمی‌توانم هیچ‌کاری را در محل کار تمام کنم”؟ 75 درصد از زمانی که در محل کار هستید

Leave a comment 15 قدم ساده تا زندگی شادتر و زیباتر Leave a comment
Leave a comment مدیتیشن ماورایی برای عشق‌ورزی و محبت Leave a comment

مدیتیشن ماورایی برای عشق‌ورزی و محبت

مدیتیشن ماورایی برای عشق‌ورزی و محبت با گفتن اسم مدیتیشن اولین تصویری که در ذهن‌مان نقش می‌بندد شاید باشگاه‌های یوگا باشد. مدیتیشن شاخه‌ها و روش‌های مختلفی دارد که با توجه به خواسته‌ی‌تان می‌توانید یکی از این