نویسنده: مهدی سجادیان

7 posts
Leave a comment چگونه دیگران را در 13 قدم ببخشیم Leave a comment
Leave a comment جادویی برای رشد دادن صدای درونی Leave a comment

جادویی برای رشد دادن صدای درونی

جادویی برای رشد دادن صدای درونی آیا تا به حال به این مورد فکر کرده‌اید که بیشتر افراد در طول روز در حال صحبت‌کردن درونی هستند؟ صحبت‌کردن درونی یعنی فکر و صحبت‌هایی که هر ساعت یا دقیقه در ذهن‌مان نقش می‌بندد و

Leave a comment عاشق خودتان باشید Leave a comment

عاشق خودتان باشید

عاشق خودتان باشید بیشتر ما حتما به خوبی می‌دانیم عاشق کسی شدن چه معنایی دارد. احساس تمایل شدید، تحسین‌کردن و سرمایه‌گذاری عاطفی برای شخص دیگری که عاشقش هستیم. ما از طریق راه‌های متفاوت سعی می‌کنیم که عشق‌مان را