جادویی برای رشد دادن صدای درونی آیا تا به حال به این مورد فکر کرده‌اید که بیشتر افراد در طول روز در حال صحبت‌کردن درونی هستند؟ صحبت‌کردن درونی یعنی فکر و صحبت‌هایی که هر ساعت یا دقیقه در ذهن‌مان نقش می‌بندد و