برچسب: عشق‌ورزی به خود

2 posts
Leave a comment مدیتیشن ماورایی برای عشق‌ورزی و محبت Leave a comment

مدیتیشن ماورایی برای عشق‌ورزی و محبت

مدیتیشن ماورایی برای عشق‌ورزی و محبت با گفتن اسم مدیتیشن اولین تصویری که در ذهن‌مان نقش می‌بندد شاید باشگاه‌های یوگا باشد. مدیتیشن شاخه‌ها و روش‌های مختلفی دارد که با توجه به خواسته‌ی‌تان می‌توانید یکی از این

Leave a comment عاشق خودتان باشید Leave a comment

عاشق خودتان باشید

عاشق خودتان باشید بیشتر ما حتما به خوبی می‌دانیم عاشق کسی شدن چه معنایی دارد. احساس تمایل شدید، تحسین‌کردن و سرمایه‌گذاری عاطفی برای شخص دیگری که عاشقش هستیم. ما از طریق راه‌های متفاوت سعی می‌کنیم که عشق‌مان را